Kritik

Tolkning av samtidskonst

Omid Delafrouz – Full Spectrum Dominance, Galleri Cora Hillebrand

Galleri Cora Hillebrand, Göteborg 2024.05.10 – 2024.06.02

Omid Delafrouzs utställning hos Galleri Cora Hillebrand består av två oljemålningar, men trots det sparsamma materialet är utställningen innehållsrik. Delafrouz arbetar researchbaserat och associativt, men hans måleri är också skickligt och nitiskt. Vid första anblicken ser de ut som prints av pixliga inzoomningar, men i själva verket är det penseldrag.

Utställningen tar avstamp från ett av Charles Darwins anteckningsblock, där forskaren gjorde en notering och en enkel skiss på livsträdet. Darwins livsträd har tre enkla grenar som symboliserar ett livselement var. Luft, mark och vatten. Denna anteckning finns avmålad på oljemålningen Lebensrune som klär en av galleriets väggar.

Delafrouz tar sedan denna symbol och drar den ända fram till våra dagar. Darwins tankar och livsträd inspirerade dels den rasbiologiska rörelsen. Livsträdet återskapades i symbolen av en ungdom i bar överkropp som sträcker upp armarna som blev en symbol för hälsosamma och sunda ideal. Det tredelade mönstret återskapas med armarna och huvudet.

Detta i sin tur inspirerade nazismens ideologi kring tanken på deras idealmänniskor. Men även militärt genom den moderna invasionen av Danmark och Norge, där militärmakten simultant använde sig av luft, vatten och mark för att snabbt ta över länderna. Under ockupationerna infördes Lebensborn-projektet för att avla fram den ariska rasen. Och vad fick symbolisera det? Jo, lebensrune, eller livsrunan på svenska, en kopia på Darwins tregrenade träd.

På motsatt sida av galleriet hänger den andra tavlan. Tree of Life 2020 består av att Delafrouz har målat av en förstorning av Darwins handskrivna anteckningar och den undra halvan av tavlan har texten ”Joint Vision 2020”. Vilket kommer från en presentation av amerikanska arméns strategi från 2000. Då skulle armén uppnå ”full spectrum dominance”. Med inspiration från det nazistiskas invasionen av Norge och Danmark skulle nu USA utöka mark, luft och vatten med information och rymden för att utvecklas till modern krigsföring.

Så där är vi idag, den nazistiska militärstrategin har anammats av dagens största krigsmakt. På utställningen blir Delafrouz tankelinje övertygande och det går att tyda spår genom historien från Darwins oskyldiga anteckning till USAs ”Full Spectrume Dominance”. Ett skrämmande namn som får tankarna att gå till det världsherravälde som Nazityskland eftertraktade.

Denna utställning kräver mycket av besökaren i och med att det är mycket information att ta till sig genom utställningstext, pärmar med referensmaterial och information från galleristen Hillebrand. Om man tillåter sig den tiden och ansträngningen så är den tankeväckande.

Det är fascinerande att så mycket kommer ur denna symbol och denna lilla anteckning. Delafrouz skapar en helhetsbild och ett intressant sammanhang av symboler, han påminner oss om att historien och tankar upprepar sig i loop som tycks svår att bryta.

Henrik Schedin